Remp Rubber har ett brett sortiment av gummigolv, både i plattor och som rullvara. Det är en spännande kollektion av färger och för många ändamål, såsom gym, sport, butiker, flygterminaler, sjukhus, skolor, laboratorier, etc.....

Gummigolv har flera fördelar:

  • Hållbarhet. Gummigolvets höga nivå av nötningsmotstånd gör det lämpligt för platser med mycket frekvent gångtrafik under lång tid.
  • Ljudreduktion. Gummigolvets naturliga elasticitet ger en stegljudsdämpning på upp till 20%.
  • Fri från PVC och halogener.
  • Halkfri yta. Gummigolvet ger en högre nivå av halkfrihet än de rekommendationer som finns enligt internationell standard.
  • Brandsäkerhet. Gummigolv garanterar, förutom de lagstadgade internationella normerna, låg förekomst av osynlig och giftig rök vid brand.
  • Antistatisk. Gummigolv skapar ingen statisk elektricitet.