easyway1.jpg easyway2.jpg easyway3.jpg

Vid produktionen av Easyway, uppstår eller används inga substanser som avger några föroreningar, då den i huvudsak är baserad på mekanisk och termiska processer. Easyway gummigolv produceras av den bästa kvaliten av natur- och syntetgummi med förstärkning av mineraler och färgpigment, utvalda bland ämnen som inte orsakar någon miljöpåverkan varken under produktion eller under produktens livscykel. REMP Easyway gummigolv innehåller inga ämnen såsom: PVC, Halogener, Formaldehyd, Asbets, Cadmium, CFC, plastmonomerer

Easyway innehåller inga toxiska substanser, varför produkten inte kan frigöra några sådana. När produkten är förbrukad, är den klassad som allmänt avfall och därför assimilleras i dessa system.