studway1.jpg studway2.jpg studway3.jpg

Vid produktionen av Studway, uppstår eller används inga substanser som avger några föroreningar, då den i huvudsak är baserad på mekanisk och termiska processer. Studway gummigolv produceras av den bästa kvaliten av natur- och syntetgummi med förstärkning av mineraler och färgpigment, utvalda bland ämnen som inte orsakar någon miljöpåverkan varken under produktion eller under produktens livscykel. REMP Studway gummigolv innehåller inga ämnen såsom: PVC, Halogener, Formaldehyd, Asbets, Cadmium, CFC, plastmonomerer.

Tillverkas i plattor, i en bred skala av färger och storlekar samt utförande, för att möta krav på funktion och estetik. Specialutförande finns för specifika ändamål, såsom skydd mot statisk elektricitet, inte påverkas av olja och fett, samt olika kravnivåer av brandskydd.